Cine suntem?

„Regulamentul“ este Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului. 2016/679 din 27 aprilie 2016, Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR);

„Legea“ legea nr. 18/2018 Coll, privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul trimiterii de newsletter

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate poate fi încredințată unui Intermediar care furnizează servicii de găzduire web, administrarea acestor pagini web, administrarea sistemelor CRM ale Operatorului, administrarea campaniilor de newsletter sau unui Intermediar care îi oferă Operatorului o soluție tehnică pentru administrarea campaniilor de newsletter. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi furnizate către Fabrica de Site SRL care în caz de necesitate, pot arhiva datele cu caracter personal prelucrate și pot distribui newsletter-ul Operatorului.

În timpul prelucrării datelor personale nu se vor lua decizii automatizate sau de profilare, cu excepția segmentării în funcție de vârstă și adresa de reședință, iar Operatorul nu intenționează să furnizeze date cu caracter personal unei țări terțe, organizații internaționale sau terților, cu excepția intermediarilor menționați anterior.

Persoana vizată are în primul rând, dreptul de a solicita Operatorului accesul la datele sale cu caracter personal, corectarea sau ștergerea acestora sau limitarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și  dreptul de a depune o reclamație la Oficiul pentru Protecția Datelor, în cazul în care Operatorul și/sau Intermediarul încalcă la prelucrarea datelor Regulamentul și/sau Legea.

Ce se intampla cu datele personale ce le colectăm și de ce le colectăm

Comentariile utilizatoriilor

Atunci când vizitatorii postează comentarii pe site, colectăm datele afișate în formularul de comentarii, precum și adresa IP a vizitatorului și șirul de agent de utilizator al browserului pentru a ajuta la detectarea spamului. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul înregistrării în Magazinul online

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate prelucrate de Operator în scopul încheierii și îndeplinirii contractului de furnizare a serviciilor aferente înregistrării, care constă în crearea unui cont de utilizator în Magazinul online, în obținerea capacității de gestionare a comenzilor în mediul online fără reintroducerea datelor de contact și urmărirea istoricului achizițiilor sunt: numele prenumele, adresa, emailul și nr. de telefon al Persoanei vizate.

Baza legală pentru prelucrarea acestor date furnizate în mod voluntar este Contractul cu Operatorul menționat mai sus, care nu ar putea fi încheiat fără datele persoanei vizate.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata interesului Persoanei vizate de a utiliza serviciile aferente înregistrării sale în Magazinul online, adică pe durata scopului prelucrării acestora.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate poate fi încredințată unui Intermediar care furnizează sau poate furniza servicii de găzduire web, administrarea acestor pagini web și administrarea sistemelor CRM ale Operatorului.De asemenea, datele cu caracter personal pot fi furnizate către S Fabrica de Site SRL necesitate pot asigura arhivarea datelor cu caracter personal.

În timpul prelucrării datelor personale nu se vor lua decizii automatizate sau de profilare, iar Operatorul nu intenționează să furnizeze date cu caracter personal unei țări terțe, organizații internaționale sau terților, cu excepția intermediarilor menționați anterior.

Persoana vizată are în primul rând, dreptul de a solicita Operatorului accesul la datele sale cu caracter personal, corectarea sau ștergerea acestora sau limitarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor, în cazul în care Operatorul și/sau Intermediarul încalcă la prelucrarea datelor Regulamentul și/sau Legea.

Opțiunea de înregistrare în Magazinul online nu este destinată în primul rând persoanelor sub 16 ani.
Utilizarea cookie-urilor

Ce sunt cookie-urile și cum funcționează?

Cookie-urile sunt fișiere mici de date care sunt trimise și stocate pe computerul, telefonul mobil sau tableta Persoanei vizate și stochează site-urile web pe care aceasta le vizitează. Cookie – urile sunt salvate în browser – ul de Internet corespunzător, pe care, îl folosește persoana vizată atunci când vizualizează paginile web. Când persoana vizată vizitează din nou acest site web, browserul de Internet al acesteia, reîncarcă cookie-urile stocate și le trimite înapoi spre site sau la elementul care a creat cookie-ul originale. Acest lucru asigură de obicei că acest site web funcționează corect.

Cum utilizează Operatorul cookie-uri?

Operatorul utilizează cookie-uri pentru a asigura buna funcționare a acestui site web (așa numitele Essential cookies), cookie-uri în scopuri analitice pentru îmbunătățirea continuă a setărilor acestui site web și cookie-uri în scopuri publicitare – acesta este, de asemenea, interesul legal al operatorului site-ului, care este baza legală pentru procesarea cookie-urilor. Datele prelucrate de Operator pe baza cookie-urilor sunt anonime și nu sunt asociate cu nici o altă persoană.

Cum pot fi setate și dezactivate cookie-urile?

Cookie-urile pot fi gestionate de fiecare persoană din browserul său de internet. Diferite browsere de Internet au proceduri diferite pentru dezactivarea sau activarea cookie-urilor, care se găsesc de obicei în meniul Opțiuni sau Instrumente. Aceasta înseamnă că, Persoana vizată poate gestiona direct în browserul web cookie-uri legate de caracteristicile de bază, îmbunătățirea site-ului, personalizare și publicitate. Cu toate acestea, dezactivarea cookie-urilor poate împiedica utilizarea anumitor caracteristici de bază ale acestui site web.

Cât timp păstrează Operatorul informațiile obținute?

Cât timp datele sunt păstrate de Operator depinde întotdeauna de tipul de cookie-uri. Valabilitatea fișierelor de tip session cookies expiră imediat după închiderea browserului web. Cookie-urile persistente, inclusiv obiectele accesibile local, pot fi valabile câteva saptamani

Utilizarea adresei IP și a altor instrumente

Acest site poate găzdui instrumente ale terțelor părți care utilizează adresa IP a Persoanei vizate și/sau cookie-uri pe care

  • • Operatorul le va folosi pentru a se adresa Persoanei vizate cu oferte de produse și servicii după ce Persona vizată va părăsi site-ul web, pe baza interesului legitim al Operatorului de a vinde Produsele/Serviciile sale față de care Persoana vizată a minifestat interes atunci când a vizitat site-ul web. Un astfel de instrument poate fi de ex. un plugin Facebook care conectează Persoana vizată cu profilul ei de Facebook. Mai multe informații despre utilizarea acesteia la adresa: https://www.facebook.com/about/privacy/;
  • • Operatorul le va folosi pentru a măsura traficul și utilizarea site-ului său web, pe baza interesului legitim al Operatorului pentru îmbunătățirea continuă a site-ului. De exemplu, Google Analytics, Google Double Click și Google Tag Manager pot fi utilizate pentru a analiza modul în care este utilizat acest site web. Mai multe informații despre utilizarea acestuia pot fi găsite la adresa: https://policies.google.com/privacy.

Majoritatea datelor obținute de Operator folosind instrumentele de mai sus, sunt complet anonime (de exemplu, adrese IP mascate). Cu toate acestea, Operatorul reamintește că, Persoana vizată își poate exercita drepturile descrise la art. II. din acești termeni.